Konkurs plastyczny pt. „Magiczna noc”

W tegorocznym Gminnym Konkursie Plastycznym „MAGICZNA NOC” zadaniem uczestników było zaprojektowanie Kartki Bożonarodzeniowej, która będzie wyprodukowana jako Kartka Bożonarodzeniowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Cele konkursu to przede wszystkim: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej, stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami oraz poszukiwanie nowych środków wyrazu

i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Z naszej szkoły uczniowie , którzy wzięli udział w konkursie to:

– Maja Zydek, Dominik Chuchla, Paulina Owczarek, Malwina Kapkowska, Edyta Kulik,

Laura Kasjaniuk, Wiktoria Tomanek, Paulina Michlik, Bartosz Grzbiela, Lena Sinica,

Julia Kaczmarczyk, Sonia Frączek, Paweł Chryczyk, Zosia Ostręga, Filip Mielczarek ,Bartosz Kłys.

W kategorii klas IV -VIII laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Paulina Owczarek

II miejsce- Laura Kasjaniuk

III miejsce- Paulina Michlik, Bartosz Grzbiela.

Bardzo serdecznie gratuluję osiągniętych wyników !!! Tylko tak dalej!!!

Zwycięska kartka Pauliny zostanie wyprodukowana jako Kartka Bożonarodzeniowa GCKiS w BobrownikachSkip to content