Święto Chrztu Polski„Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi”

R. Huch


Mocą ustawy Sejmu RP z 22 lutego 2019 r., dzień 14 kwietnia został ustanowiony świętem państwowym jako Święto Chrztu Polski. Dzień upamiętnia chrzest Polski datowany na 14 kwietnia 966 r. przyjęty przez księcia Mieszka I. W ustawie podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę napisano: W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski.
 

Przyjęcie chrztu jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski. Akt ten uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce – rozpoczęcia chrystianizacji ojczyzny i państwowości. Niedługo będziemy obchodzić 1056 rocznicę chrztu a zarazem istnienia naszego państwa..

Nasza szkoła włącza się w obchody.

Zachęcamy uczniów do włączenia się w obchody w formie stacjonarnej lub online, rysujemy plakat upamiętniający chrzest Polski, w dowolnej technice, robimy zdjęcie plakatu, zamieszczamy go na FB, opatrując #:

#zspdobieszowicechrzestpolski

 #zspdobieszowice966

 #zspdobieszowicerocznicachrztu

#zspdobieszowicepoczatekpanstwapolskiego

Podpisane plakaty przynosimy do szkoły przekazujemy nauczycielom, którzy zorganizują wystawę na terenie szkoły..Skip to content