Ogólnopolski konkurs InstaLogik


Dziesięcioro siódmoklasistów z naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim konkursie matematyczno-informatycznym InstaLogik. Konkurs składał się z trzech etapów i trwał od października do marca. Młodzież musiała wykazać się umiejętnością logicznego i analitycznego myślenia, a także znajomością języka Assembly. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, zwłaszcza czterem, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty: Filipowi, Igorowi, Bartkowi i Mateuszowi.


Skip to content