Dzień Ziemi


Dzień Ziemi , znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi , to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. W styczniu 1970 roku propagatorzy z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi.

Każdego roku uroczystości w ramach Dnia Ziemi, koncentrują się wokół innej tematyki. W tym roku święto odbyło się pod hasłem: „Inwestujmy w naszą planetę”.

To już po raz trzydziesty obchodzimy Dzień Ziemi w naszej szkole, a organizatorkami tego święta były Pani Tamara Pudo oraz Joanna Mały-Wieczorek. Całą akcję rozpoczęliśmy od realizacji projektu w klasach piątych pt ” Walka dobra ze złem”. Następnie w klasach od 6 do 8 promowaliśmy dwa składniki chronione w środowisku: wodę i powietrze. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami, krzyżówkami i doświadczeniami na różnych stanowiskach, a wszystko dotyczyło zjawisk związanych z miejscem wody i powietrza w życiu zarówno roślin jak i zwierząt.

Obchody Dnia Ziemi zawsze są okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety.


Skip to content