Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki


Spotkania informacyjne w ramach inicjatywy

Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki

W ramach inicjatywy Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki odbyły się spotkania informacyjne dla osób zrzeszonych w organizacjach działających na terenie Gminy Bobrowniki.

Koordynatorki pomysłu realizowanego w ramach programu Nakręć się na kulturę z Biblioteką! spotkały się  z  zespołem śpiewaczym ‘’Siemonianki’’, z Klubami Emerytów i Rencistów – SIEMA , ROGO SENIOR oraz  zespołem śpiewaczym „Bobrowczanie”.

Celem spotkań było przedstawienie zasad regulaminu konkursu  literackiego  pt. Poetyckie portrety z Gminy Bobrownikioraz harmonogramu działań zaplanowanych do realizacji w ramach tej inicjatywy. Budowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury polskiej, popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej oraz lokalnej to główne cele podjętej inicjatywy.

 Dzięki realizacji różnorodnych działań udowodnimy, że literatura lokalnych twórcówto wizytówka naszej małej ojczyzny, której promocją są zainteresowani wszyscy uczestnicy inicjatywy Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki.

Anna Janota
Anna Męcik


Skip to content