LEKCJA PRAWA


W dniu 6 czerwca odbyły się warsztaty z zakresu edukacji prawnej zainicjowanie i przeprowadzone przez panią Aleksandrę Antoniak-Drożdż, mamę naszej uczennicy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IVa i IVb.  Celem warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej dzieci. W czasie spotkania omawiane były następujące zagadnienia prawne:
1.Pojęcie godności człowieka.
2.Definicja hejtu i mowy nienawiści, zagadnienie zniesławienia jako czynu zabronionego.
3. Zagadnienia dotyczące odpowiedzialności na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu karnego, konsekwencje prawne popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego.
4.Pozytywna komunikacja i hejt (ćwiczenie).

W imieniu swoim i wszystkich uczestników warsztatów dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji prawa w naszej szkole.   

                                                 Anna Janota

                                               Małgorzata Sepetowska


Skip to content