Warsztaty literackie


W ramach inicjatywy „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” uczniowie klas 5-8 wzięli udział w warsztatach literackich. To spotkania podczas których uczestnicy wspólnie analizowali teksty poetyckie lokalnych twórców.

Uczniowie podczas warsztatów czytali i analizowali teksty, uczyli się dyscypliny słowa, konstrukcji obrazu poetyckiego, stosowania odpowiednich środków stylistycznych.  Prowadzące przybliżyły także zagadnienia z dziedziny poetyki wiersza czy literatury.Jednym z zasadniczych celów warsztatów było promocja działań artystyczno-literackich  lokalnych twórców. Mamy nadzieję, że podjęte działania będą sprzyjać podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, kształtowaniu wrażliwości i wyobraźni.


Skip to content