List Ministra Edukacji i Nauki


List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji i Nauki skierował list do szkół i placówek oświatowych. Przybliżył w nim najważniejsze zmiany w systemie edukacji wprowadzone w roku szkolnym 2021/2022. Szef MEiN podziękował również uczniom i nauczycielom za wsparcie okazane dzieciom z Ukrainy.


Skip to content