List Ministra Edukacji i Nauki


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i NaukiZ okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września.

List ministra Przemysława Czarnka do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności – napisał szef MEiN.

W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z unowocześnianiem procesu dydaktycznego. Wskazał na dwa programy, które będą kontynuowane w nowym roku szkolnym „Laboratoria Przyszłości” i „Poznaj Polskę”: – Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej – wskazał Minister Edukacji i Nauki.

Szef resortu edukacji i nauki wspomniał o zmianach, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Dotyczą one m.in. podstawy programowej, egzaminów i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Minister Przemysław Czarnek odniósł się również do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, który w zakresie podstawowym zastąpi wiedzę o społeczeństwie: – Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej i racjonalnej oceny dziejów trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej – napisał minister Przemysław Czarnek.

W liście szef MEiN złożył także życzenia z okazji nowego roku szkolnego: – W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.


Skip to content