Wycieczka do lasu„Jak podaje Encyklopedia, las – to kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują. Ale czy tylko? Las to przede wszystkim miejsce wielozmysłowych doznań. A las jesienią dostarcza ich w pełnej obfitości. Klasy 2a i 2b wybrały
się w słoneczny październikowy dzień na wspaniałą wycieczkę do tego niesamowitego miejsca”
Skip to content