PASOWANIE NA CZYTELNIKA


7 października 2022 r. podczas uroczystego Pasowania na Ucznia uczniowie zostali pasowani również na Czytelników. Na pamiątkę tak ważnego dnia każdy uczeń otrzymał dyplom biblioteki szkolnej oraz zakładkę do książki.

Natomiast w dniu 27 października uczniowie po raz pierwszy mieli okazję odwiedzić bibliotekę. Spotkanie to miało na celu wyjaśnienie uczniom zasad właściwego użytkowania i poszanowania książki. Dzieci poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, zachowania się w bibliotece oraz sposób wypożyczania i oddawania książek. Każdy uczeń mógł samodzielnie wypożyczyć swoją pierwszą książkę.

Mamy nadzieję, że od tej pory będą oni często odwiedzali szkolną bibliotekę i rozbudzą w sobie potrzebę odkrywania magicznego świata książki.


Skip to content