„Bezpieczne ferie zimowe”


Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne ferie zimowe”

Konkurs plastyczny: „ Bezpieczne ferie zimowe” adresowany był do przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV- VIII. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniom na bezpieczeństwo podczas ferii zimowych oraz rozbudzenie plastycznej twórczości.

Lista laureatów:

Kat. kl. I-III

I miejsce – Oliwia Wiatr (SP Dobieszowice)

II miejsce – Tomasz Krakowski (SP Dobieszowice)

III miejsce -Aleksandra Koźlik (SP Dobieszowice)

Kat. kl. IV- VIII

II miejsce – Paulina Owczarek (SP Dobieszowice)

III miejsce – Lena Skrzypiec (SP Dobieszowice)

SERDECZNE GRATULACJE !!!


Skip to content