Rekrutacja do przedszkola


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MAGNUSZEWIE – ZSiPO w  Magnuszewie

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach

informuje, że rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym,

tj. 2022/23 do naszego przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko nadal tutaj uczęszczało, 
składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24.


Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie:

14.02.2023 r.– 21.02.2023 r. do godz. 15.00


Niezłożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu dla dziecka.

Druk deklaracji można odebrać w sekretariacie szkoły od 13 lutego 2023 r.


Prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, gdyż na podstawie Państwa zgłoszeń zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2023/24,

w którym liczba grup popołudniowych będzie zależna od zadeklarowanych godzin pobytu dzieci.


Zgodnie z zarządzeniem Nr OK.0050.13.2023 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza

rekrutację dzieci do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie  

od 28.02.2023 r. do 24.03.2023 r. do godz. 1500.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Skip to content