Projekt KrokusProjekt „Krokus – Krokusy zakwitły po raz drugi”„Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przekazanie: nie bądź obojętny. Bo jeżeli będziesz, to nawet się nie obejrzycie, jak na was, na waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba.” Marian Turski, podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W tym roku szkolnym, już po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu „Krokus”. Przypomnijmy: „Projekt Krokus to niezwykle ważna i wartościowa inicjatywa, która została rozpoczęta przez Fundację Holocaust and Education Trust Ireland, a jej celem jest upamiętnienie dziecięcych ofiar Holokaustu. Wspólne sadzenie cebulek krokusów jest niestandardową lekcją historii, w czasie której uczniowie zapoznają się z tematyką Holokaustu, uwrażliwiani są na kwestie dyskryminacyjne, Kolor kwiatów przypomina także żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach.Nasze posadzone krokusy ponownie zakwitły w marcu.W kwietniu ponownie wrócimy do tematyki związanej z historią Żydów na ziemiach polskich – obchodząc. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim poprzez przystąpienie do akcji Żonkile. Jak ważne jest, aby z uczniami na lekcjach rozmawiać o nietolerancji i szowiniźmie, czy wykluczeniu, uczyć empatii, poruszać kwestie, solidarności i pamięci, uczyć wrażliwości na cierpienie innych i budzić szacunek wobec drugiego człowieka i angażować w pomoc Ukrainie…Wciąż aktualne są słowa Mariana Turskiego, wypowiedziane podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.


Skip to content