ROZPOCZĘCIE ROKU4 września wybrzmiał pierwszy dzwonek oznajmiający rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi” – Jim Stovall.

W zeszłym roku została podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę sali gimnastycznej w naszej szkole. Budowa trwa, zarys bryły nowej sali zwieńczyło już zadaszenie, więc nie narzekając na warunki lokalowe rozpoczęliśmy uroczyste rozpoczęcie nowego roku w głównym holu szkoły.

Na dwóch uroczystych inauguracjach – społeczność szkoły podstawowej powitała Pani Dyrektor Aneta Kocot. Skierowała do uczniów i nauczycieli wiele ciepłych słów i życzeń na nadchodzące miesiące wytężonej pracy.Podkreśliła, że warunki lokalowe nie przeszkodzą 42 pierwszoklasistom zasiąść na honorowych miejscach
i w podniosłej atmosferze w obecności swoich rodziców, Pani Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzaty Bednarek, Przewodniczącej Rady Rodziców Agnieszki Kłys, naszej Pani Dyrektor złożyli ślubowanie, a następnie doświadczyli pasowania na ucznia.

Tradycyjnie nie zabrakło śląskich tyt, czyli rogów obfitości wypełnionych słodyczami. Świadkami tak ważnego wydarzenia byli oczywiście wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji i oczywiście starsze koleżanki
i koledzy.W gronie nauczycieli nie zabrakło i w tym roku nowych nauczycieli, a w pierwszym spotkaniu z młodzieżą uczestniczył także ks. proboszcz Wojciech Wosik.


Skip to content