Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Święty Jan Paweł II

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

praca z dziećmi i młodzieżą jest szczególnym powołaniem. Kształtowanie postaw młodych ludzi  to praca odpowiedzialna, ale przynosząca również wiele radości. Młodzi ludzie ciągle potrzebują dobrych wzorców i autorytetów, aby stali się wartościowymi ludźmi, otwartymi i życzliwymi wobec drugiego człowieka. Państwa siła i pasja, z jakimi oddajecie się swojej pracy, stanowi dowód  na misyjny charakter tego zawodu.

W Dniu Edukacji Narodowej bardzo dziękuję za ten trud, który wkładają Państwo w organizację edukacji i wychowanie dzieci i młodzieży oraz ciągłą gotowość i mobilizację do podejmowania nowych wyzwań. Dziękuję, że każdego dnia służą Państwo wiedzą i umiejętnościami, aby w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę odkrywania świata i rozwijania talentów.

Wszystkim Państwu życzę, aby wykonywana praca przynosiła radość, zadowolenie i zawsze znajdowała uznanie w oczach społeczeństwa. Życzę wiele radości i satysfakcji płynącej z dobrze spełnianego obowiązku. Niech sukcesy uczniów będą dla Państwa źródłem dumy i motywacją do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty


Skip to content