Świętowaliśmy NIEPODLEGŁOŚĆ


🤍❤️ Świętowaliśmy NIEPODLEGŁOŚĆ 🇵🇱Kilka dni przed 11 listopada, wspólnie przygotowaliśmy kotyliony, plakaty, flagi i kwiaty, aby w piątek 10 listopada 2023 r., w dniu niezwykle uroczystym, uczestniczyć w pochodzie symboli narodowych.

🇵🇱

Przedszkolacy, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele, dyrekcja szkoły wraz z Włodarzem Gminy Panią Małgorzatą Bednarek, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Adamem Nocuniem, Dyrektorem GZO Panią Anetą Rogalą, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Panią Barbarą Brzozowską, Radnym Rady Powiatu Panem Rafałem Kocotem i Sołtysem Panią Agnieszką Karcz pod czujnym okiem druhów OSP Dobieszowice przemaszerowali dla Niepodległej pod pomnik Pamięci Mieszkańców Gminy Bobrowniki, którzy poprzez walkę i służbę na rzecz kraju przyczynili się do odrodzenia naszej Ojczyzny, obok budynku Urzędu Gminy.

🤍
❤️

W podniosłej atmosferze złożono biało – czerwone kwiaty i zapalono znicze, w asyście Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Następnie wysłuchaliśmy uczniów klasy 7 i Zespołu „Serduszka Radości”, którzy przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny. Wykonawcy otrzymali gromkie brawa i słowa uznania od Pani Dyrektor. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, uczestnicząc w ten sposób w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

🇵🇱

W niedzielę Zespół „Serduszka Radości” wraz z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Dobieszowice uczestniczyli w uroczystej mszy, w której przybliżyli uczestnikom krótką historię odzyskiwania niepodległości, a doborem różnych utworów muzycznych nadali wystąpieniu niecodzienny charakter.

🤍
❤️

Pani Dyrektor podkreśliła, że obecność mieszkańców zawsze wzbogaca każdą uroczystość, czyniąc ją wyjątkowym przeżyciem całej społeczności lokalnej. Dodała, że Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do jednoczenia się wszystkich w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii kraju.

🇵🇱

Dziękujemy za pomoc jak zawsze Radzie Rodziców, a za biało – czerwone kwiaty dziękujemy Pani Izabeli Fiedor
Za pyszne rogale świętomarcińskie Panu Sebastianowi Stochowi właścicielowi piekarni cukierni STACH.


Skip to content