„ Święty Mikołaj dla seniora”


Klasa 5a bierze udział w akcji „ Święty Mikołaj dla seniora”

Inicjatywa Święty Mikołaj dla Seniora powstała w 2018 roku z chęci i potrzeby pomocy osobom starszym
i samotnym, zamieszkującym domy opieki. Na przestrzeni lat i kolejnych edycji akcji, okazało się jednak, że tego typu placówki, poza osobami w podeszłym wieku,zamieszkują także osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz fizycznymi, także młodsze. Z uwagi na cel projektu, którego głównymi założeniami są: walka z samotnością
i wykluczeniem, zwrócenie uwagi na potrzeby placówek opiekuńczych, a przede wszystkim chęć budowania
i dzielenia się tym, co dobre i piękne, zamiast dzielenia ludzi na starszych i młodszych.Uczniowie klasy 5a podczas godziny wychowawczej wybrali list seniora do Mikołaja. Wspólnie go przeczytali, dowiadując się jakie ma zainteresowania, jak lubi spędzać czas. List dostarczył uczniom wzruszeń i okazał się wskazówką co do wyboru niespodzianek dla seniora. Podczas kolejnej godziny wychowawczej dzieci pakowały przygotowane prezenty oraz pisały życzenia dla obdarowanego seniora. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do akcji i zdecydowali, że udział
w niej stanie się coroczną klasową tradycją.


Skip to content