List Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

zbliża się czas podsumowania mojej 8. letniej pracy  na stanowisku Śląskiego Kuratora Oświaty. Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę w realizacji zadań kuratora, za niezliczone spotkania, rozmowy, pomysły, za zaproszenia na organizowane w przedszkolach, szkołach i placówkach uroczystości, za liczny udział Nauczycieli, Uczniów w konkursach i innych przedsięwzięciach inicjowanych i organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Delegatury, za przystąpienie do ogólnopolskich projektów, w wyniku których przedszkola i szkoły otrzymały rządowe wsparcie finansowe, co umożliwiło rozwój  bazy dydaktycznej.

Realizowane przez nas kampanie, konkursy, warsztaty i szkolenia, w które często angażowały się całe społeczności szkolne, a nawet środowiska lokalne, miały na celu inspirowanie do zdobywania wiedzy, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego ojczyzny i regionu.

Ze wzruszeniem i dumą będę wspominać roczne lub nawet kilkuletnie kampanie patriotyczne o zasięgu wojewódzkim, ogłaszane z okazji okrągłych rocznic wielkich wydarzeń ważnych dla naszej ojczyzny i naszego regionu, takie jak: kampania z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański) czy też kampania realizowana z  okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich, mająca na celu upamiętnienie wydarzeń sprzed stu lat pod hasłem: To ziemia, na której rodzą się diamenty. (Św. Jan Paweł II). Wspólnie realizowaliśmy również projekt: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981- PAMIĘTAMY”, w którym aktywnie wzięło udział ponad 100 tys. uczniów z woj. śląskiego, a także działania edukacyjne i patriotyczne we współpracy z Sanktuarium na Jasnej Górze, m.in. poświęcone upamiętnieniu Rodziny Ulmów. Byliście, drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, fundamentalną częścią tych działań.

Szczególnie ważnym dla mnie patriotycznym przedsięwzięciem była realizacja projektu „Szkoła/Przedszkole Patriotów”, która zaowocowała przyznaniem 147 szkołom i 37 przedszkolom tytułu  Szkoła/Przedszkole Patriotów oraz przekazaniem „Ziarna Niepodległości”.  Wychowanie uczniów, młodzieży w duchu patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, kształtowanie postawy miłości do małej Ojczyzny poprzez pokazywanie związku między życiem i działalnością jednostek, a historią regionu i kraju, budzenie głębokiego szacunku do dziedzictwa historycznego i kulturowego będzie decydować o tym, co najważniejsze: o poczuciu tożsamości narodowej następnych pokoleń Polaków, o poszanowaniu przez nie chrześcijańskich wartości, a  nawet o naszej niepodległości i suwerenności.

W atmosferze dumy z tradycji własnego regionu oraz otwartości na tradycję sąsiednich regionów i narodów odbywała się coroczna rywalizacja wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wojewódzkim Konkursie – Edukacja Regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”  Święty Jan Paweł II. Dziękuję za obecność Nauczycieli i Uczniów podczas finałów w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie połączonych z koncertami artystów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Odczuwam wielką satysfakcję, że w woj. śląskim powstały we wszystkich szkołach podstawowych Laboratoria przyszłości, szkoły wzbogaciły się o tablice multimedialne
w ramach programu Aktywna Tablica, uczestniczyły w programie Posiłek w szkole i w domu, Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa czy Poznaj Polskę. Dzięki tym programom do szkół województwa śląskiego trafiło ponad 180 mln zł. Cieszę się, że powstały liczne Małe Centra Nauki SOWA, Zielone Pracownie, Branżowe Centra Umiejętności, a ponad 44 tys. uczniów klas IV otrzymało laptopy.

Dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom oświaty, Rodzicom, Uczniom, Przedszkolakom, Organom Prowadzącym szkoły za zaangażowanie, współpracę, za to, że nawet w trudnych sytuacjach niemal zawsze otwartość na dialog i wzajemne słuchanie argumentów pomagały podejmować efektywne działania dla dobra dzieci i uczniów, dla dobra oświaty.

Dziękuję wszystkim Państwu, za to, że pomogliście mi nadawać konkretny wymiar najważniejszym dla mnie wartościom takim jak: służba, dialog, współdziałanie, które przez wszystkie lata pracy w kuratorium stały u podstaw mojego działania w codziennej pracy.

Urszula Bauer
Śląska Kurator Oświaty

Skip to content