Pyrzowickie kolędowanie


,,Jakby tu zacząć naszą historię… ech. Może… gdy na niebie zaświeciła gwiazda betlejemska…. Nie, nie, nie! Tak nie pasuje. Spróbujmy inaczej… dawno, dawno temu pastuszek pasł owce…nie, nie! (…).

Tę historię trzeba jednak rozpocząć tak: 20 grudnia szkolny zespół Serduszka Radości koncertował na lotnisku w Pyrzowicach. Młodzi artyści zaprezentowali krótkie przedstawienie jasełkowe, które urozmaicili tradycyjnymi kolędami i uroczymi pastorałkami.
Niecodzienne miejsce kolędowania zachwyciło młodzież, a piękno dziecięcej muzyki nadało niezwykły urok wielkiej hangarowej hali.
Najważniejsze jednak było przesłanie, z którym dziećmi przyjechały do pracowników lotniska: Każdy z nas może udać się do ubogiej stajenki, w której narodził się Zbawiciel. To właśnie Jemu powinniśmy składać całe nasze życie- problemy i radości. Zatem musimy się cieszyć i śpiewać Bogu pod niebiosa, chwaląc Jego Miłość do nas!

Gloria in excelsis Deo!


Skip to content