„POCZUJ CHEMIĘ DO FIZYKI”


W dniu 11.01.2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennej lekcji pt. „Poczuj chemię do fizyki”, w wykonaniu animatorów z grupy „Zaelektryzowani” z Lublina. Grupa ta zajmuje się propagowaniem atrakcyjnej edukacji z zakresu przyrody, fizyki i chemii, przygotowując interaktywne spektakle mające na celu w ciekawy, nieco rozrywkowy sposób przekazać treści lekcyjne.

            Zajęcia miały formę warsztatów, podczas których uczestnicy „bawili się” z gazami: ciekłym azotem, helem, metanem, wykonywali również ciekawe eksperymenty z chemii i fizyki. Zarówno przedszkolaki jak i uczniowie oglądali z zaciekawieniem eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi.Chętni i odważni mogli wziąć udział w wybranych doświadczeniach.

Ta niecodzienna lekcja, której towarzyszył śmiech i wybuchy radości, pokazała, że chemia i fizyka mogą być pasjonujące. Zajęcia te dostarczyły wszystkim nie tylko wielu wrażeń, ale były również świetnym uzupełnieniem wiedzy.


Skip to content