Wyjazd na spektakl „Zemsta”


W dniu 15marca  2024r. uczniowie klas VII – VIII naszej szkoły  wybrali się do Miejskiego Domu Kultury w Katowicach na spektakl teatralny  pt. „Zemsta”. W  historii polskiego teatru to chyba najczęściej wystawiana sztuka Aleksandra Fredry.„Zemsta” to humorystyczny, pełen ciepła i pobłażliwości obraz dawnego świata szlacheckiego. Była to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie treść lektury obowiązkowej. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała spektakl.

Po spektaklu uczniowie odwiedzili Bibliotekę Śląską, która jest  biblioteką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym.W swoich zbiorach posiada ponad 2,6 mln woluminów, w tym: dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki), materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy), materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy), materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy), dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe), dokumenty życia społecznego (DŻS-y), elektroniczne nośniki informacji (CD i DVD). Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w prezentacji najmniejszych i największych książek – od miniaturowej książki do olbrzymiego tomu.

Podczas wyjazdu opiekę nad dziećmi sprawowały: p. Ilona Skinderowicz, p. Anna Męcik i p. Anna Kandzia.


Skip to content