Akcja „Żonkile”


Nasza szkoła przystąpiła kolejny raz do ogólnopolskiej akcji „Żonkile” organizowanej przez muzeum POLIN. W ramach obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim, które trwało od 19 kwietnia do połowy maja 1943 roku nasi uczniowie na zajęciach historyczno- plastycznych wykonali papierowe żonkile symbolizujące powstanie w getcie. Młodzież pod opieką Pani Agnieszki Michulec wykonywała gazetki informujące o: idei akcji, postaci Marka Edelmana. Dla uczniów klasy 8 przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Dekalog według Marka Edelmana” oraz warsztaty filmowo-literackie oparte o źródła z czasów istnienia getta i powstania.Finałem akcji „Żonkile” było wydarzenie, podczas którego uczniowie klasy 7 rozdawali żonkile – symbole bohaterskiego zrywu bojowników getta.


Skip to content