Słów kilka o olimpiadzie…


Olimpiada „Olimpusek” przeprowadzana w dwóch sesjach: zimowej i wiosennej, przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Polega ona na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej oraz z języka angielskiego. Olimpiady „Olimpusek” pozwalają na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w sesji wiosennej „Olimpuska”. Poznaliśmy wyniki tego sprawdzianu i z dumą możemy się pochwalić laureatami, do których należą:

Julia Cebula, Aleksander Jonczyk i Rafał Marzetz z klas 1a i 1b. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy  dalszych sukcesów.


Skip to content