KOMUNIKAT

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBIESZOWICACH


Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 17.04.2020 r. do godz. 15.00

2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 20.04.2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, umożliwiając Państwu zapoznanie się z wynikami naboru bez konieczności wychodzenia z domu, ograniczając tym samym ryzyko zarażenia się koronawirusem COVID19 powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach na rok szkolny 2020/2021 nastąpi drogą telefoniczną lub mailową w dniu 20.04.2020 r.
w godz. 8.00-15.00 na kontakt podany przez Państwa we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.

Lista udostępniona będzie codziennie w godz. 8.00-15.00 na wewnętrznych drzwiach szkoły.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 23.04.2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli powinno nastąpić poprzez przesłanie na pocztę szkoły na adres spdob@interia.pl scanu dokumentu w formacie pdf lub dostarczenie do szkoły).

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w dn. 24.04.2020 r. do godz. 15.00 (powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych nastąpi drogą telefoniczną lub mailową na kontakt podany przez Państwa we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.

Lista udostępniona będzie codziennie w godz. 8.00-15.00 na wewnętrznych drzwiach szkoły).


 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBIESZOWICACH

1.Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do kl.I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przedłużone do 17.04.2020 r. do godz. 15.00.


DZIECI Z OBWODU


Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice
i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana  Bogusa,
ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia  w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów –NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych nastąpi drogą telefoniczną lub mailową
w dn. 20.04.2020 r. w godz. 8.00-15.00 na kontakt podany przez Państwa  
w zgłoszeniu o przyjęcie dziecka do placówki. Lista zostanie udostępniona codziennie
w godz. 8.00-15.00 na wewnętrznych drzwiach szkoły).


DZIECI SPOZA OBWODU


2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 20.04.2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, umożliwiając Państwu  zapoznanie się z wynikami naboru bez konieczności wychodzenia z domu, ograniczając tym  samym ryzyko zarażenia się koronawirusem COVID19 powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych  o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach  na rok szkolny 2020/2021 nastąpi drogą telefoniczną lub mailową w dniu 20.04.2020 r.
w godz. 8.00-15.00 na kontakt podany przez Państwa  we wniosku o przyjęcie dziecka
do placówki. Lista zostanie udostępniona  codziennie w godz. 8.00-15.00 na wewnętrznych drzwiach szkoły.

3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 23.04.2020 r. do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli powinno nastąpić poprzez przesłanie na pocztę szkoły na adres spdob@interia.pl scanu dokumentu w formacie pdf lub dostarczenie do szkoły).

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych  w dn. 24.04.2020 r. do godz. 15.00

(powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych nastąpi drogą telefoniczną lub mailową na kontakt podany przez Państwa  we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. Lista zostanie udostępniona codziennie w godz. 8.00-15.00 na wewnętrznych drzwiach szkoły).

Skip to content