Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Dobieszowicach


Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Dobieszowicach


Zarządzenie nr OK.0050.17.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Wnioski wraz z kompletem dokumentów
można składać w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. do godz. 15.00

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola w Dobieszowicach składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w terminie 22.02.2021 r. -26.02.2021r.

Skip to content