KONKURS ORTOGRAFICZNY

16 maja 2019 roku odbył się  w naszej szkole Międzyszkolny KONKURS ORTOGRAFICZNY. Jego koordynatorami byli dyrektor szkoły
mgr Aneta Kocot  oraz nauczyciele klas: trzeciej – Zuzanna Frąckowiak i drugich Monika Biegaj i Alicja Nabrdalik-Kocot.

Komisja konkursowa pod kierunkiem przewodniczącej Anny Męcik – nauczyciela języka polskiego dokonała szczegółowego sprawdzenia prac konkursowych, a następnie wyłoniła zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach: klas trzecich i drugich, którym przyznano tytuł Mistrza, Vice-Mistrza i II Vice-Mistrza Ortografii.

      Zwycięzcami Konkursu Ortograficznego w kategorii klas trzecich zostali: MAJA CICHOSZ – I miejsce, Hanna Borkowska – II miejsce i Nadia Wontorczyk – III miejsce.

W kategorii klas drugich:  SONIA FRĄCZEK – I miejsce, Piotr Buchta – II miejsce, Mateusz Widera – III miejsce ze Szkoły Podstawowej  w Siemoni.

Konkurs w swym założeniu nie tylko sprawdzał wiedzę szkolną uczestników, ale pozwolił także wyłonić „perełki ortograficzne”.

     Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.  Nagrody zostały wręczone przez panią dyrektor, która pogratulowała zwycięzcom zajętych miejsc oraz podziękowała wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Skip to content