Rekrutacja 2020/2021
Informuję, że decyzją organu prowadzącego działania związane z rekrutacją do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej będą  realizowane do10 kwietnia 2020r.

URZĄD GMINY BOBROWNIKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKA GMINNA AQUA PLUS ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci
do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z kompletem dokumentów należy złożyć
w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie
od 2 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00.


Zarządzenie Wójt Gminy Bobrowniki z dnia 31.01.2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola


Wniosek o przyjęcie dziecka przedszkola

WNIOSEK –Pobierz


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie – Pobierz


Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa

Oświadczenie – Pobierz


Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie – Pobierz


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2020/2021.
1) Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana  Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia  w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów 
2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów
należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie
od 24.02.2020 r. do 20.03.2020 r. do godz. 15.00.


Zarządzenie Wójt Gminy Bobrowniki z dnia 31.01.2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły


Wniosek o przyjęcie dziecka do kl I

WNIOSEK DO I KLASYPobierz


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie – Pobierz


Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie – Pobierz


Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Oświadczenie – Pobierz


Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie – Pobierz

Skip to content