Zajęcia rewalidacyjneOd 18.01.2021 zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne oraz integracji sensorycznej dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzone stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym


Od 18.01.2021 zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzone w formie stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.


Przed każdym rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu, pomieszczenia będą dezynfekowane oraz wietrzone.

Skip to content