V Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W dniach 3-4 listopada 2021 roku w Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu odbyły się przesłuchania do V Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Natomiast Koncert laureatów miał miejsce 7 listopada 2021r. w kościele pw. Macierzyństwa NMP w Bolesławiu.

Naszą szkołę w wyżej wymienionym konkursie reprezentowała Lena Mitas, uczennica klasy VIII a, która zajęła I miejsce w kategorii wiekowej klas V -VIII.

Serdecznie gratulujemy Lence i życzymy dalszych sukcesów.

Celem konkursu było: wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, przywrócenie niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, podniesienie świadomości narodowej, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 70-ciu uczestników. Spośród wszystkich uczestników jury zakwalifikowało do koncertu laureatów tylko 14-stu wokalistów.


Warto również przypomnieć, że w I Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Bolesławiu 2016 roku, naszą szkołę reprezentowali, zajmując czołowe miejsca:

Sonia Fiedor, Bartosz Kłys, Lena Mitas, Aleksandra Hartabus oraz Emilia Raschka i Nadia Kurzela.

Powspominajmy:


Skip to content