Nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w DobieszowicachDyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach
ogłasza nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach
na rok szkolny 2022/2023


  1. Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów 

2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach

w terminie od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r. do godz. 15.00
Skip to content