ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023Tradycyjnie 1 września uczniowie porzucili szorty i tenisówki, a przywdziali strój galowy i dumnie wkroczyli w mury swojej szkoły, aby z nowymi siłami i optymizmem rozpocząć rok szkolny. Dzień ten jest zawsze szczególny
dla dzieci, które w szeregi braci uczniowskiej wstępują pierwszy raz. Na najmłodszych uczniów czekali oczywiście wychowawcy Pani Monika Kamińska i Pani Dobrochna Serafin z Panią Dyrektor Anetą Kocot na czele oraz pozostali nauczyciele, starsze koleżanki i koledzy. 

Pani Dyrektor po uroczystym i jakże ważnym ślubowaniu zwróciła się  do pierwszoklasistów i  ich Rodziców witając nowych uczniów w murach szkoły mówiła że: „Mam nadzieję, że szybko zaaklimatyzujecie się tutaj i szkoła stanie
się dla Was drugim domem, a Wasze wychowawczynie otoczą Was iście matczyną opieką”. Pani dyrektor podziękowała tez wszystkim nowym Rodzicom i uczniom, którzy wybrali naszą szkołę i zapewniła, że poczyni starania, aby uczniowie spełniali w niej swoje edukacyjne marzenia.

 Mówiła także, że: „Dziś, 1 września naukę w murach szkoły rozpoczyna bardzo duża grupa uczniów klas 1-8 uczących się w 15 oddziałach klasowych oraz 98 dzieci w przedszkolu przydzielonych do 4 oddziałów. Nad edukacją
oraz sprawnym funkcjonowaniem szkoły i przedszkola czuwać będzie liczna grupa nauczycieli i specjalistów
oraz pracownicy administracji i obsługi”.

Zwróciła się także do uczniów klas, 8 dla których rok szkolny 2022/2023 będzie ostatnim w murach tej szkoły. Zapewniła, że trzyma za nich kciuki, bo wie wiem, że będą poszukiwać swojego miejsca nie tylko w nauce, ale też
w sporcie, czytelnictwie, wolontariacie, edukacji patriotycznej, językoznawstwie czy innych dziedzinach. Życzyła
im rozwijania pasji i zainteresowań oraz wytrwałości w dążeniu do obranych celów.

Pozostałym Uczniom naszej szkoły życzyła: „ wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów, które będą dla Was powodem do dumy oraz stwierdzenia na koniec roku szkolnego, że: To był dla mnie wspaniały rok!

Pani Dyrektor przywitała także uczniów z Ukrainy, imiennie tych, którzy już w naszej szkole się uczyli i nowych, którzy wraz z Rodzicami zaszczycili nas swoja obecnością.

Podkreślała także, że: Przypomina, że cały czas obowiązują nas procedury dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego. Prosiła o zrozumienie, stosowanie się do zaleceń. Podkreślała, że tylko to sprawi, że nasza szkoła będzie dla nas miejscem bezpiecznym i będziemy mogli dobrze wykorzystać w niej spędzony.

Rodzicom zaś życzyła spokoju i cierpliwości oraz umiejętności wspierania swojego dziecka w codziennym rozwoju. Wielu powodów do dumy i zadowolenia, licząc na dalsza owocną współpracę, oraz wsparcie.

Grono pedagogiczne życzyło zaś pani Dyrektor:, „jak co rok samych słusznych decyzji, spełnienia marzeń nie tylko związanych z budową nowej Sali gimnastycznej i niechaj nasz okręt w roku szkolnym 2022/2023 płynie kolejny rok pod Pani wodzą na szerokie wody omijając z daleka wszelkie sztormy.

Pani dyrektor zapewniła wszystkich, że zrobi wszystko, aby w kolejnym roku szkolnym okręt szkolno – przedszkolny spokojnie dopłynął na ląd zwany Koniec roku szkolnego…i z wielką radością, dumą, oraz zaszczytem ogłosiła nowy Rok szkolny 2022/2023 za rozpoczęty!!!Skip to content