REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA


Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach informuje, że rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym, tj. 2023/24 do naszego przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko nadal tutaj uczęszczało, 

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25.


Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w terminie:

12.02.2024 r. – 19.02.2024 r. do godz. 15.00


Niezłożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu dla dziecka.

Druk deklaracji można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 12 lutego 2024 r.


Skip to content