„Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady”

Przez cały listopad 2019 r. nasza szkoła realizuje projekt pt. „Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady” Celem projektu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

.

Wystawa „Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady” jest prezentowana przez ponad 300 razy w ciągu roku w różnych częściach świata przy współpracy wielu organizacji. Wystawa jest udostępniona zwiedzającym w Dworku w Dobieszowicach dzięki współpracy z Fundacją Dom Pokoju we Wrocławiu.

Przewodnikami po wystawie będzie młodzież naszej szkoły, która uprzednio uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez  założycieli Fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu. Podczas warsztatów młodzi ludzie uczą się nie tylko historii prezentowanej w ramach wystawy ale także sposobów przekazywania jej treści rówieśnikom.

Odbiorcami wystawy jest głownie młodzież klas VII i VIII oraz społeczność lokalna, zwiedzający uzyskają wiedzę o losach dzieci Holokaustu podczas II Wojny Światowej na podstawie dzienników Annę Frank który należy do dóbr światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Realizacja projektu to nie tylko możliwość przekazania wielopokoleniowej wiedzy historycznej ale także długoterminowej i wieloaspektowej realizacji działań z zakresu wiedzy o holokauście..

Skip to content