Podsumowanie projektu – Anna Frank

Przez cały listopad 2019 r. trwała realizacja projektu pt. „Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady”. Celem projektu było wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury. W realizacji projektu naszą szkołę wspierały władze gminy oraz Fundacja Dom Pokoju we Wrocławiu.

Wystawa „Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady” jest prezentowana przez ponad 300 razy
w ciągu roku w różnych częściach świata przy współpracy wielu organizacji. Wystawa była udostępniona zwiedzającym w Dworku dzięki współpracy z Fundacją Dom Pokoju we Wrocławiu.

Przewodnikami po wystawie byli uczniowie naszej szkoły, którzy uprzednio uczestniczyli
w warsztatach zorganizowanych przez p. Edwarda Skubisza założyciela Fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu. Podczas warsztatów nauczyli  się nie tylko historii prezentowanej w ramach wystawy ale także sposobów przekazywania jej treści rówieśnikom.

Odbiorcami wystawy była głownie młodzież klas 7 i 8 szkoły podstawowej, która  uzyskała wiedzę o losach dzieci Holokaustu podczas II Wojny Światowej na podstawie dzienników Anne Frank, należącego do dóbr światowego dziedzictwa kultury UNESCO.Ekspozycję obejrzeli uczniowie klas 7 i 8 z terenu naszej gminy, uczniowie piekarskich szkół podstawowych oraz podopieczni kół zainteresowań MDK nr1 w Piekarach Śląskich.

Realizacja projektu była nie tylko możliwością przekazania wielopokoleniowej wiedzy historycznej ale także długoterminowej i wieloaspektowej współpracy między instytucjami edukacyjnymi,
a instytucją kultury.

Skip to content