Kampania edukacyjna” Nie dla Smogu”


Najnowsze badania potwierdziły związek między zanieczyszczeniem powietrza a przebiegiem choroby układu oddechowego wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Badania brytyjskich naukowców, którzy analizowali przypadki zgonów wśród zakażonych koronawirusem, wskazują, że smog może przyczynić się do wzrostu zakażeń, a ryzyko zgonu z powodu COVID-19 zwiększa się, jeżeli osoba zakażona jest narażona na działanie smogu. Wirusy, w tym SARS-CoV-2, unoszą się w powietrzu, a zanieczyszczenia są dla nich nośnikiem. Smog od wielu lat jest problemem dla mieszkańców dużych miast, a nawet małych wiosek. Stopień zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest bardzo duży. Aż 3 z 15 europejskich miast o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza leży w Polsce. Kolejny raz ( czwarty ) uczniowie klasy V-VIII brali udział w kampanii edukacyjnej ”Nie dla Smogu”, a efektem ich pracy są prezentowane plakaty.

Tamara Pudo


Skip to content