TAK PAMIĘTAMY I POMAGAMY


W tym trudnym dla wszystkich roku związanym z pandemią, mamy wyjątkową okazję do dzielenia się dobrem. Ten trudny czas został nam dany, byśmy siebie sprawdzili i zadali sobie pytanie:
Czy umiem dać komuś cząstkę siebie?

Kolejny już raz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę żywności. Zebrane artykuły zostały przekazane potrzebującym przed Świętami Wielkiej Nocy.

Wolontariusze SKW z opiekunami.