„Horyzonty” dla uczniów klas 8″.

Zachęcam do zapoznania się z Programem Stypendialnym „Horyzonty” dla uczniów klas 8″. Uczniowie klas ósmych mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków na naukę w wybranych liceach i technikach w Polsce. Założenia programu:

Szukamy ciekawych świata młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać i uczyć w wybranych, dobrych szkołach w dużych miastach w Polsce, a bez wsparcia finansowego nie będą mogli tego zrobić. Nasze stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów organizujemy i finansujemy wyjazdy na wakacje, ferie, jak również naukę języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Oferujemy wsparcie w rozwoju indywidualnych zainteresowań. Jednocześnie dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na naukę a życiem poza szkołą. Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty obywatelskie i społeczne.

Nasze zaproszenie kierujemy do uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku Łukasz Krzemiński

+48 696 637 216
lkrzeminski@efc.edu.pl

Skip to content