POWSTANIE ZIELONA PRACOWNIAPOWSTANIE ZIELONA PRACOWNIA  


„Badacz przyrody na zielonym wzgórzu Dobieszowic”


„W tegorocznej siódmej edycji konkursu do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. Wśród nadesłanych wniosków, 50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021” a my zajęliśmy I miejsce i zakwalifikowaliśmy się tym samym do drugiego etapu konkursu.

„Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.”

Nasz projekt pod nazwą „Badacz przyrody na zielonym wzgórzu Dobieszowic” jest wizją dyrektora szkoły – nauczyciela przyrody, a wizualizacja nowej sali tworzona była w kontakcie zdalnym z panią Małgorzatą Lech, która wykonała wizualizację na miarę 1 miejsca za co z całego serca DZIĘKUJEMY 🙂

Wnioskowana i przyznana dotacja: 37038,48 zł
środki własne 9253,60 zł w tym nagroda z WFOŚ w Katowicach 7499,68 zł
całkowity koszt pracowni: 46298,08


Skip to content