SALA GIMNASTYCZNAI kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu… 

                                                                                                                                                              Paulo Coelho


SALA GIMNASTYCZNA 🙂

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  8 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze robocze spotkanie dotyczące budowy nowej sali gimnastycznej. W spotkaniu , które odbyło się z inicjatywy Pani Wójt Małgorzaty Bednarek uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego, projektanci, przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice, nauczyciel wychowania fizycznego i dyrekcja szkoły. Każdy uczestnik spotkania wyraził swoje zdanie, opinię i pewnie ukryte marzenie dotyczące przyszłej sali gimnastycznej. Intencją każdej grupy przedstawicieli na pewno jest rzeczywiste zaangażowanie się w prace koncepcyjne nad projektowaniem przyszłej nowoczesnej sali ćwiczeń, z zachowaniem jej tradycji nie tylko sportowej.

 Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania i wizualizacji nowej inwestycji. Dziękujemy Pani Wójt, że możemy uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w tworzeniu sali gimnastycznej dla naszych uczniów, przedszkolaków i całej społeczności.


Skip to content