KURATORIUM – ŻYCZENIA WAKACYJNE
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie,


zakończyliśmy kolejny rok szkolny, kolejny rok edukacji prowadzonej w nietypowej formie wynikającej z pandemii i warunków funkcjonowania szkół w tej trudnej sytuacji. Jestem przekonana, że wszyscy starali się jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom, korzystając z doświadczeń ubiegłorocznych i wprowadzając nowe rozwiązania. Z pewnością zdobyta wiedza, doświadczenie i umiejętności zaowocują i będą rozwijane na kolejnych etapach edukacji.
Życzę Uczniom, aby byli dumni ze swoich osiągnięć, zdobytych umiejętności i wiadomości oraz dokonywali dobrych wyborów w codziennym życiu. Serdecznie dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom za współpracę i zaangażowanie przez cały rok szkolny, zarówno w czasie nauki stacjonarnej, jak i zdalnej. Życzę radosnych wakacji, zasłużonego wypoczynku, słonecznych dni i zdrowia.
Niech pogoda ducha i nowe przeżycia dostarczą sił do podejmowania kolejnych wyzwań i dalszego rozwoju.


Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer


Skip to content