ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”

MenanderZaczęliśmy! Czas wakacji minął beztrosko, ale i bardzo szybko i po dwóch miesiącach przerwy spotkaliśmy się w naszej szkole, by uroczyście przywitać rok szkolny 2021/2022. Ze względu na reżim sanitarny, rozpoczęcie roku, podobnie jak zakończenie odbyło się w dwóch etapach. O 8.00 przywitali szkołę uczniowie klas I-IV,
a o 9.30 uczniowie klas V-VIII.

Najbardziej przeżywali rozpoczęcie roku szkolnego ci, którzy po raz pierwszy goszczą w progach szkoły, czyli tegoroczni pierwszoklasiści. To oni byli głównymi bohaterami pierwszej części spotkania. Złożyli ślubowanie, dyrektor mgr Aneta Kocot symbolicznie pasowała ich na uczniów, a potem, jak nakazuje słodka tradycja, zostali obdarowani rogami obfitości, czyli tak zwanymi „tytami”. Teraz już pod opieką wychowawczyń – pani mgr Violetty Daneckiej i pani mgr Anny Dzidy będą zbierać szkolne szlify. Na pewno pomogą im również słowa otuchy, które w krótkim montażu słowno-muzycznym przekazali uczniowie klas IV.  Ale nie tylko pierwszacy stali się bohaterami dnia. Grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach oraz Rada Rodziców serdecznie pogratulowali Pani Dyrektor Anecie Kocot zwycięstwa w konkursie na dyrektora Zespołu. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice gratulując dyrektorowi, wyrazili pragnienie, by mgr Kocot nadal jak kapitan dowodziła okrętem zwanym Zespól Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach, prowadząc go przez często wzburzone morze do bezpiecznych przystani.  Dyrektor serdecznie podziękowała za zaufanie i obiecała utrzymywać właściwy kurs. Życzyła również wielu sukcesów zarówno uczniom jak i nauczycielom, a rodziców zachęcała do otwartości i postawy partnerskiej. Szczególnie powitani zostali także uczniowie z różnych klas, którzy dołączą do społeczności naszej szkoły w tym roku szkolnym.

Po części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie  omówione zostały sprawy bieżące.Skip to content