Rozstrzygnięcie konkursu matematycznegoRozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2021

Miło jest nam poinformować, iż Paulina Michlik uczennica klasy 5b naszej szkoły zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie pt.: „Na wakacjach spotkałem matematykę. Szukamy geometrii na wakacjach”, którego organizatorem było Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Celem konkursu było popularyzacja matematyki, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz kształcenie umiejętności geometrycznego spojrzenia na świat. Zadaniem konkursowym było utworzenie pracy w dowolnej technice graficznej lub fotograficznej ukazującej dowolny aspekt geometrii napotkany w czasie wakacji. Konieczne było dodanie opisu słownego wyjaśniającego związek pracy z konstrukcjami geometrycznymi oraz okoliczności spotkania z matematyką. Na konkurs wpłynęły 92 prace z całej Polski. Uczestnikami  konkursu byli  uczniowie, którzy potrafią poszukiwać aspektów matematycznych w otaczającym ich świecie, w warunkach wakacyjnych. Z tym zadaniem świetnie poradzili sobie również Paulina Owczarek, Sonia Frączek i Piotr Kuliński.

Serdecznie gratulujemy!!!


Skip to content