Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoDeklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach informuje, że rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym, tj. 2021/22 do naszego przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko nadal tutaj uczęszczało, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23.


Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola lub wrzucić do skrzyni przy wejściu w terminie:

22 – 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00


Niezłożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu dla dziecka.


Prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, gdyż na podstawie Państwa zgłoszeń zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2022/23, w którym liczba grup popołudniowych będzie zależna od zadeklarowanych godzin pobytu dzieci.


Skip to content