Światowy Dzień Wody 2022Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt,
że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Hasło przewodnie Światowego Dnia Wody 2022 brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym”.

Uczniowie klas VII i VIII w ramach obchodów tego święta przygotowali autorskie etykiety promujące oszczędzanie wody.


Skip to content