Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Nasza szkoła złożyła wniosek o wsparcie finansowe na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Udało nam się uzyskać dofinansowanie w kwocie 12 000 zł. Zostało zakupionych 304 pozycji książkowych w szczególności wybrana przez uczniów seria “Zaopiekuj się mną”, “Harry Potter i przeklęte dziecko” czy “Dziennik cwaniaczka”. Z książek historycznych przeznaczonych dla dzieci nabyto m. in “Z Bożej łaski Jadwiga, król”, “Husarskie skrzydła” “Bitwa Warszawska 1920”. Zakupiono również lektury z nowej podstawy programowej takie jak “Którędy do Yelowstone?”, “Wścibscy”, “Piaskowy wilk” i wiele, wiele innych. Na ten cel zostało przeznaczonych 9 000 zł. W tym roku można było również zakupić elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz książki będące nagrodami dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo. Na ten cel wykorzystano pozostałą część przyznanego dofinansowania. Książki są już opisane i skatalogowane z całą pewnością nie na długo zagrzeją miejsca na regałach i wkrótce znajdą swojego czytelnika.


Skip to content