BohaterON – włącz historię!


  • BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. .

Nasza szkoła – już po raz piąty – przystąpiła do realizacji projektu BohaterON – włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora i własnych scenariuszy, nauczyciel na lekcjach historii  przeprowadził z uczniami zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego                                        

  Udział w kampanii BohaterON dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć.


Skip to content