Warsztaty Historyczne24 i 25 kwietnia uczniowie klasy siódmej naszej szkoły brali udział w warsztatach historycznych, prowadzonych przez Edwarda Skubisza, kuratora wystawy „ Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy”. Wystawa będzie dostępna w naszej szkole przez kolejny miesiąc, a przewodnikami po niej będą siódmoklasiści, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce, wcielając się w rolę przewodników.Ponadto uczniowie klasy siódmej zaprezentowali uczniom klas ósmych montaż słowno -muzyczny oparty na wspomnieniach dzieci żydowskich.Zapraszamy do zwiedzania wystawy uczniów z terenu naszej gminy oraz gmin ościennych.


Skip to content