KONKURSY POLONISTYCZNE


Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach polonistycznych, które obejmują i poszerzają treści podstawy programowej z ww. przedmiotu.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych został przeprowadzony w wyznaczonych terminach. Pierwszy stopień konkursu cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów i został  przeprowadzony w formie pisemnej przez powołaną przez dyrektora szkoły szkolną komisję konkursową. Do kolejnych etapów konkursu zakwalifikowała się uczennica klasy VIII Maja Cichosz. Trzeci stopień konkursu odbędzie się 19 lutego 2024r.  Maja będzie reprezentowała naszą szkołę.

W grudniu uczniowie naszej szkoły brali także udział w  III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym dedykowanym uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Udział naszych uczniów w konkursie zakończył się na etapie szkolnym, ale uczniowie doskonalili sztukę argumentowania i poszerzyli swoją wiedzę.


Skip to content