Sukces Mai CichoszMaja Cichosz, uczennica VIII klasy SP w Dobieszowicach została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, którego ostatni etap odbył się 19 lutego w naszej szkole.
Konkursowa rywalizacja rozpoczęła się 27 października 2023r. od etapu szkolnego. Aby przejść do drugiego
i trzeciego etapu konkursu, każdy uczestnik musiał pokonać próg 85 % wszystkich możliwych do zdobycia punktów na każdym etapie. Laureatami konkursu zostają uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
Maja przeszła tę długą drogę, kończąc każdy etap awansem do kolejnego. Uzyskanie tytułu Laureata oprócz satysfakcji i prestiżu daje jej zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty w zakresie języka polskiego oraz stanowi zwieńczenie jej wielu polonistycznych sukcesów.

Gratulujemy😊


Skip to content